torsdag 15 december 2011

Eric Schüldt och Jonas Andersson - FramtidenISBN: 978-9-197784-91-7

Av: LindaWahlund

Eric Schüldts och Jonas Andersson tar med läsaren på en resa från Egyptens pyramider genom historien fram till Gutenbergs dagar. Den historiska resan är fascinerande i sin detaljrikedom och skapar en tidslinje från Cheopspyramidens tillkomst till nutid.

Detta är en bok med ambitioner, en önskan om att förmedla ett budskap. Eric Schüldt skriver själv i förordet att ”Tillsammans har vi skapat vår berättelse. Sida vid sida har vi byggt vår historia om en värld besatt av expansion. Det som från början var en lättsam betraktelse över digitaliseringens möjligheter har blivit en skönlitterär dystopi med essäistiska inslag, där vi med hjälp av ett närmast mytologiskt språk försöker visa vad som håller på att hända runt omkring oss.”[1]

Detta är ord som förpliktigar och författarparet gör ett gott försök att analysera detta komplexa område. Tanken och drömmen om att digitaliseringen skulle befria oss, ge oss mer kvalitet i våra hetsiga liv skulle visa sig vara en utopi. Istället har den ökade digitaliseringen inneburit att klyftorna i samhället har ökat, de som är uppkopplade kontra de som inte är det, samt har den allt mer accelererande informationstakten skapat ett stressmoment som dagens människa har allt svårare att värja sig mot. Kvantitet ställs mot kvalitet när hastigheten i informationsflödet kräver ständiga uppdateringar. Detta är svårgripbara frågor som vi troligtvis kommer att läsa mer om i framtiden.


[1]Eric Schüldt, Jonas Andersson, Framtiden, Ivrig Förlag, 2011, sida 9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar