torsdag 29 maj 2014

Ulla Bolinder – Trauma


Utgiven av: Förlaget Orda
ISBN:978-91-7553-969-0

Den här boken liknar inget annat jag har läst förut. Berättelsen är uppdelad i ganska många små fragment som alla spelar sin viktiga roll för händelseförloppet. Inget sker heller direkt utan allt berättande är indirekt. Det är nämligen en deckare, eller kriminalroman, som använder sig av ett helt annat grepp. Den berättar sin historia genom att låta oss ta del av polisförhör och liknande.

Det är en mängd olika personer som får komma till tals på det sättet. Lite för många för att jag ska kunna hålla reda på dem alla, men man får helt enkelt sålla och sortera bort det man inte tycker verkar nödvändigt att hålla reda på just då. Detta innebär också att språket förändras allt eftersom nya personer berättar om händelser som varit viktiga för dem. Händelser som kan, men inte nödvändigtvis, har samband med det mord som boken fokuserar på.

Man hittar en sjuttonårig flicka i ett dike och låter sedan berättelse efter berättelse, förhör efter förhör, gå igenom allt som kan tänkas vara av intresse för utredningen. Det ger ett mycket realistiskt intryck och jag kan mycket väl tänka mig att riktiga fall ser ut på det här sättet. Det är många pusselbitar som ska läggas på plats!

Man kan säga att stilen har två delar. Först hade jag lite svårt för att komma in i den. Det var svårt att hålla isär personerna. Jag visste inte vilka som var viktiga och vilka som bara var ”utfyllnad” i berättelsen. Allt eftersom förändras dock det där och om man från början hade svårt för att ta tag i läsandet blev det precis tvärtom på slutet. Då var det svårt att lägga ifrån sig boken. Framförallt gillade jag delarna när det var barn som intervjuades av förhörsledaren. Det kändes så på pricken realistiskt att barn skulle svara på det sättet som det gestaltas i boken.


Eftersom det är en deckare, en kriminalroman, är det naturligtvis till syvende och sist av vikt att vi får en upplösning på fallet. Jag kan glatt meddela att det ända fram till de sista sidorna är oklart vad som egentligen har hänt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar