söndag 12 februari 2012

Beata Hansson & Deanne Rauscher: Mille Markovic
Beata Hansson & Deanne Rauscher: Mille Markovic
Utgiven av: Vertigo Förlag
ISBN: 978-91-85000-95-5

Jag är grymt dåligt samhälls- och nutidsorienterad, vilket innebär att namnet Mille Markovic kanske inte säger mig så där speciellt mycket. Jag hade väl ungefär koll på hans inblandning i kungaboken – Den Motvillige Monarken, där han var huvudkälla, men inte mycket mer än så. Deanne Rausher var förresten en av medförfattarna till just den boken som det känns om det här är en produkt av de efterforskningar som gjordes, ett tydliggörande eller uppföljare om uttrycket förlåts mig.

Jag får dock intrycket av att det är Beata Hansson som skrivit och formulerat medan Deanne mera har står för efterforskningar, intervjuer och annat. Det spelar förstås mindre roll men eftersom jag är minst lika intresserad av formuleringar som av fakta har det viss betydelse vem som trots allt präntat ned det som boken förmedlar.

Som okunnig om Mille Markovic är det här ett utmärkt sätt för mig att få grepp på vad det egentligen är för en figur. Det är en sammanfattande bok som inte bara fokuserar på skandaler, fängelsevistelser och porrklubbar. Självklart går det inte att komma runt kungabilden/bilderna men de behandlas snarare som en bisak längre bak i boken. Först kommer all bakgrund som behövs om vi överhuvudtaget ska kunna sätta oss in i Milles sätt att tänka och vara. Jag lägger ingen värdering i några fakta boken lägger fram, det är klart att man har sina egna tolkningar av vad som är rätt och fel, precis som Mille eller vem som helst egentligen har, men det är inte en bok gjord för att döma eller fria. Det finns ingen tid att förkasta agerande eller för den delen hylla dem. Det är helt enkelt en beskrivning av en människas värderingar och inget annat. Vad du eller jag tycker spelar ingen roll i sammanhanget.

Men för att man ska kunna få en helhetsbild är det tvunget att det är flera som kommer till tals och det är därför personer runt omkring Mille: döttrar, söner, hans kvinnor och till och med poliser som har bevakat och utrett hans verksamhet får komma till tals. Alla är sannerligen inte överrens med honom men om jag förstås det hela rätt så är det i sig inget problem. Det kan finnas en ömsesidig respekt även om man inte är överrens, det är väl så med de flesta människor, om man klassas som gangster av samhället eller inte.

Språkligt fann jag boken mycket välskriven, tydligt uppdelad i olika kapitel som var och ett behandlade ett stycke livshistoria ur Milles liv. Det fanns stunder av filosofi, av kärleksfullhet och av rent och skärt förakt också. Men allt har sin naturliga plats i Milles medvetande, kanske i en enda röra för en utomstående men det är väl också så det är med de flesta, man har inga problem att förstå sina egna värderingar och finner dem inte motsägelsefulla eftersom man sitter med alla svaren.

Trots detta kan jag inte påstå att det var en bok som läste sig själv. Själva ämnet i sig tilltalade mig inte lika mycket som jag trodde att det skulle göra. Man får en inblick i det hela, så mycket är helt klart och kan man läsa lite mellan raderna finns det ohyggliga situationer beskrivna. Men inget sägs rakt ut, man får tänka lite själv. Men även om det inte är den mest intressanta biografin jag har läst ångrar jag inte att jag tog mig tid att läsa den, det är skönt att det trots allt finns de som vågar skriva och ge ut sådana här böcker som verkligen inte kan räknas tillhöra det mest finkulturella skiktet av litteraturen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar