måndag 18 juni 2012

Carl-Michael Edenborg - Det Parapornografiska ManifestetCarl-Michael Edenborg
Det Parapornografiska Manifestet
Utgiven av: Ink Bokförlag
ISBN: 978-91-978469-3-6

Det här den tunnaste bok jag har läst och recenserat för bloggen hittills. Det innebär inte att det är en bok man bläddrar igenom avslappnat och tar del av del innehåll halvslumrande medan man väntar på att John Blund skall infinna sig. Det är nämligen så jag ofta läser mina böcker. Man har sällan så mycket tid över som när man just ska sova!

Men den här boken begagnar sig av ett sådant språkbruk att det är problematiskt att ta sig igenom den. Edenborg har full koll på språket och jag kan inte annat än att erkänna att jag faktiskt känner mig dum när jag läser. Jag är också avundsjuk på varför inte jag kan skriva på det här akademiska sättet!

Därför kan jag inte med 100 % säkerhet påstå att jag verkligen förstår vad det är Edenborg vill ha sagt. Vissa partier och passager känns så tillkrånglade att jag känner att behöver läsa dem igen för att min förståelse ska bli mera komplett. Men å andra sidan hade jag blivit besviken om det hade varit allt för lätt. Det hör lite till saken att ett manifest ska vara krångligt beskrivet. Den ”fina” och ”krångliga” orden gör att beskrivningarna blir mera exakt. Det är lättare att skriva tillkrånglat om man vill uppnå en otvetydig text än att hålla sig med en lägre språklig formulering. Det har jag själv insett flera gånger och i det avseendet har alltså Edenborg gjort ett alldeles utmärkt arbete.

Sen var det det här med ”para” då. Det är inte ett alldeles enkelt prefix att ha med att göra. I Nationalencyklopedin finner man till exempel följande förklaring och synonymer:

para-, par-, förled med betydelsen 'vid', 'längs med', 'mot', 'bortom' m.m., t.ex. paranormal 'som är utanför det normala'.det normala'.

Parapornografi är alltså något som är likt pornografi men som befinner sig ’bortom’ eller utanför det ’normala’. Och är det inte normalt är det väl abnormalt? Det behöver inte nödvändigtvis vara ’värre’ eller ’tamare’ utan helt enkelt bara annorlunda. I det här manifestet beskriver Edenborg det som något annat än den erotiska upphetsning som vi vanligtvis förknippar pornografi med. Han talar om både pornografi och antipornografi som står i ständig relation till varandra. Den ena kan inte existera utan den andra och det är snarare motståndet som styr vad som är normen för pornografins existens än tvärtom. Men eftersom jag inte förstår fullt ut kanske jag inte ska sitta här och proklamera egna slutsatser. Jag nöjer mig istället att konstera att det här handlar om en synnerligen intressant text som kommer att kräva flera genomläsningar innan den sätter sig helt och hållet. Men det som är bra är att den definitivt väcker tankar och funderingar och det är väl litteraturens yttersta funktion egentligen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar